man van de heuvels     
        
HANS COUMANS
introductie wikipedia biografie oeuvre artikelen boek stichting contact

 

introductie

 

Kunstschilder Hans Coumans (1943-1986) trok zijn eigen plan. Hij zou altijd de hartstochtelijke provinciaal blijven. Terwijl tijdgenoten in de jaren 60 op zoek naar culturele en artistieke bevrijding naar de belangrijke Europese mondaine steden trokken waar de nieuwste ontwikkelingen zich afspeelden en/of aansluiting vonden bij de mainstream Postmoderne (abstracte/conceptuele) kunst, bleef de hartstochtelijke natuurmens Hans Coumans gehecht aan het Bourgondische Heuvelland en schilderde hij non-conformistisch buiten de mainstream om in impressionistische stijl, het zelfbenoemde Coumansisme, het enige 'isme' waar hij fervent aanhanger van was.

Hans Coumans was een opvallend emotionele (grillige) persoonlijkheid en bevlogen schilder, en door de hartstochtelijke liefde voor het leven (de numineuze natuur) kende hij een grote emotionele verbondenheid met de natuur, de medemens en de maatschappij. De natuur, de mens(elijkheid) en de maatschappij (politiek en religie), dus het leven in al haar facetten waren belangrijke algedurige persoonlijke thema's en vormen de voornaamste onderwerpen in zijn kunst. Vooral de natuurmotieven van het Zuid-Limburgse landschap vormden gedurende zijn hele schildersloopbaan van jongs af aan een centraal motief, waardoor dit kenmerkend is voor zijn oeuvre - dit is dan ook wel te beschouwen als zijn persoonlijke oeuvre. Naast de landschapskunst was Hans Coumans bedreven in de portretkunst - het portretteren in de vele kroegen, de braderieën en andere openbare gelegenheden was een belangrijke bron van inkomsten voor een schilder, die weigerde een beroep te doen op kunstsubsidies - alsook enige tijd in de decoratieve kunst en vervaardigde hij bovendien talloze kritische werken.

Het zogeheten Coumansisme valt te omschrijven als opvallend 'levendig': het is emotioneel (intuïtief) en intens in dynamiek en kleur. De werken zijn de getuigenissen van een grote verwondering over het natuurschoon van de zuidelijke provincie, welk althans in de ogen van de schilder in Nederland onovertroffen was. Doordat Hans Coumans gedurende zijn gehele loopbaan enkel geinteresseerd was in het meesterschap oftewel "de kunst van het echte schilderen..." kenmerkt de ontwikkeling van het artistieke oeuvre zich in zijn geheel door een grote mate van consistentie (behoudend), terwijl de individuele werken vaak nogal opvallend inconsistent (grillig) in emotie, in stijl en beslist ook artistieke kwaliteit verschijnen, een gevolg van het nogal wisselende (grillige) temperament van de schilder. Hoewel Hans Coumans zich al vroeg in zijn leven toelegde op het echte schilderen - als kindschilder was hij al bedreven in de landschapskunst - zou hij lange tijd een vluchtig vrijbuitersbestaan leiden en zou vooral de ware levenskunst op de voorgrond staan, totdat de komst van zijn muze een definitief keerpunt in zijn leven en schildersloopbaan betekende en hij zich vanaf dat moment volledig zou wagen aan de ware schilderkunst en hij uiteindelijk begin jaren 80 artistieke reputatie verkreeg in de Limburgse provincie. Ondanks dat de schilder slechts een leeftijd van 43 jaar bereikte, bleek hij door zijn buitengewoon losse, vlotte werkwijze een productieve schilder, en realiseerde hij een artistiek nalatenschap van enkele duizenden werken.

Omdat Hans Coumans schilderde in een 'levendige' impressionistische stijl in een tijd dat de officiële kunstwereld (o.a.) het impressionisme dood had verklaard, viel er voor hem destijds weinig eer te behalen. De kunstwereld had de kunst na de oorlog geherdefinieerd - alles moest anders en vernieuwing was het nieuwe paradigma - waardoor de kunstwereld als ook de gezaghebbende kunstbladen geen interesse toonden in het werk van Hans Coumans, die op zijn beurt met het Coumansisme pleitte voor volledige vrijheid in de kunsten - "wie bepaalt dat nou, wat kunst is..?!", zo stelde de schilder - maar zich door zijn toegankelijke kunst en beslist ook toegankelijke persoonlijkheid vooral ontpopte tot een populair cultfiguur, een schilder van het volk.

klik hier voor meer informatie

 

 

 

oeuvre

 

landschappen

stadsgezichten

olieverf portretten

snelportretten

zelfportretten

stillevens

kritisch werk

overig werk

 

 

introductie wikipedia biografie oeuvre artikelen boek stichting contact