man van de heuvels     
        
HANS COUMANS
introductie biografie oeuvre artikelen boek stichting contact

 

boek


Ter nagedachtenis aan Hans Coumans zal dit jaar het langverwachte oeuvreboek Hans Coumans, man van de heuvels verschijnen. Hoewel er in het verleden een aantal overzichtstentoonstellingen zijn georganiseerd, onder meer in 1986 in Centrum Concarde in Valkenburg aan de Geul en daarna in 1997 en 2014 in het Museum Land van Valkenburg, is zo'n 10 jaar geleden het idee ontstaan om zijn leven en zijn werk blijvend toegankelijk te maken via diverse media waaronder een website en een boek. Zodoende heeft er in de afgelopen jaren een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden met als doel om het nalatenschap van Hans Coumans te documenteren om het daarmee blijvend te behouden en bij een breder publiek bekend te maken.

 

 

 

 

 

 

Het artistieke oeuvre van kunstschilder Hans Coumans kent vanwege de natuurmotieven, stadsgezichten, stillevens, de olieverfportretten en houtskool snelportretten, de decoratieve en maatschappijkritische werken een breed karakter, waarmee de schilder de tijdgeest vanaf het begin van de jaren 60 tot en met halverwege de jaren 80 op beeldende (figurtieve) wijze portretteert. In een periode in de kunstgeschiedenis na de oorlog waarin alles collectief anders moest in de kunsten en uiteindelijk velen 'hetzelfde' deden, onderscheidde de schilderkunst van Hans Coumans zich hierdoor duidelijk. Terwijl de mainstream oftewel de officiële kunstwereld het impressionisme dood had verklaard, schilderde Hans Coumans in een 'levendige' impressionistische stijl. Met zijn persoonlijke oeuvre, de natuurmotieven, toont Hans Coumans een indringende perceptie op het fenomeen het leven (de numineuse natuur), waarmee hij wilde aanzetten tot "... kijken kijken!!" en bewustwording van de grootsheid van dit bijzondere fenomeen, waar de toeschouwer onderdeel van uitmaakt. Hoewel Hans Coumans destijds weinig succesvol het figuratieve Coumansisme als antidogma poneerde, waarmee hij de hegemonie van de non-figuratieve mainstream Postmoderne (abstracte/conceptuele) kunst - feitelijke de arrogantie - op humoristische wijze bekritiseerde en pleitte voor de broodnodige volledige vrijheid in de kunsten, zou die volledige vrijheid zich uiteindelijk toch gaandeweg aandienen. Vanaf het einde van de jaren '80 gingen ook andere kunstschilders weer impressionistisch schilderen en na zijn dood zou het impressionisme langzaamaan weer worden geherwaardeerd in de kunstwereld. Dit maakt, dat het artistieke oeuvre van Hans Coumans van waarde is en zodoende relevant voor de Limburgse kunst van de tweede helft van de 20e eeuw.

Met verschijnen van het oeuvreboek Hans Coumans, de man van de heuvels wil de Stichting begaafd en veelzijdig kunstschilder Hans Coumans onder de aandacht brengen en zijn oeuvre bij een breder publiek bekend maken. Het oeuvreboek is door de vele paginavullende foto's van de schilderijen, aangevuld met fotomateriaal en anekdotes een bijzonder kleurrijk geheel, welk een waardevolle aanvulling vormt op de literatuur over de Limburgse kunst van de 20e eeuw. De prijs van een 256 pagina's tellend offset gedrukt exemplaar bedraagt €40,-.

 

participanten

 

Onderzoek oeuvre: Serge, Jarosj, Carmen en Christine Coumans
Redactie, auteur en vormgeving boek: Serge Coumans, Eindhoven
Redactie, auteur: Nelleke van Tuyl, Waalre
Redactie beschouwing oeuvre: Peter en Martine Driessen, Maastricht
Fotografie werken: Robin Heemstra, Eindhoven


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het boek-project, raadpleeg de website dan regelmatig. Indien u alvast (vrijblijvend en kostenloos) een exemplaar wilt reserveren, dan kunt u een bericht sturen naar het email-adres op de contactpagina. U wordt dan opgenomen in de mailinglijst van Stichting Hans Coumans en ontvangt ruim voorafgaand aan de boekpresentatie automatisch een invitatie.

Overigens is de stichting nog steeds op zoek naar werk, wetenswaardigheden en/of anekdotes die mogelijk interessant kunnen zijn voor het boek. Mocht u in bezit zijn van werk of informatie voor ons hebben, neem dan contact met ons op via de gegevens op de contactpagina.

 

 

 

oeuvre

 

landschappen

stadsgezichten

olieverf portretten

snelportretten

zelfportretten

stillevens

kritisch werk

overig werk

 

 

introductie biografie oeuvre artikelen boek stichting contact