INTRODUCTIE   BIOGRAFIE   OEUVRE   BOEK   INTERVIEW   STICHTING   CONTACT
STICHTING HANS COUMANS

Omdat Hans Coumans in de 2e helft van de twintigste eeuw bekendheid verwierf als schilder van het Heuvelland, is de campagne erop gericht om zijn aanzienlijk omvangrijke artistieke oeuvre van circa 1700 getraceerde werken (mogelijk ruim 3000 werken) als zijnde cultureel erfgoed voor Zuid-Limburg te behouden en bij een breder publiek bekend te maken. Die doelstelling omsluit drie pijlers, te weten: inventarisatie, documentatie en publicatie.

Het onderdeel inventarisatie richt zich op het onderzoek naar het leven en werk van Hans Coumans. Het onderdeel documentatie houdt in het fotograferen van het werk en het archiveren van het onderzoek in een uitgebreide databank. De publicatie gaat over de verspreiding middels:

A) Het oeuvreboek, welk vanaf medio 2018 verkrijgbaar is via de site, diverse boekwinkels en musea, waaronder het Museum Land van Valkenburg. Daarnaast zal het boek worden verspreid onder bibliotheken, kunstacademies en universiteiten;
B) andere (thematische) publicaties, reproducties en kleinschalige promotiezaken zoals kunstkaarten, verkrijgbaar in het Museum Land van Valkenburg;
C) de grote overzichtstentoonstelling, onlangs georganiseerd in het Museum Land van Valkenburg;
D) lezingen, deelname aan discussie- en kunstprogramma’s op radio en televisie;
E) nieuwe media, waaronder de website;
F) een monument in Valkenburg.

Omdat het Hans Coumans-project een ideële doelstelling betreft en er geen ondernemerschap met winstoogmerk wordt nagestreefd, wordt momenteel onderzocht of de activiteiten juridisch kunnen worden ondergebracht in de vorm van een stichting (ANBI).

Auteursrecht
Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van erfgenaam Serge Coumans.