HANS COUMANS
man van de heuvels
BIOGRAFIE   OEUVRE   BOEK   INTERVIEW   STICHTING   CONTACT
Stichting Hans Coumans

Omdat Hans Coumans in de 2e helft van de twintigste eeuw bekendheid verwierf als schilder van het Heuvelland, is de campagne van Stichting Hans Coumans erop gericht om zijn aanzienlijk omvangrijke artistieke oeuvre van circa 1700 getraceerde werken (mogelijk ruim 3000 werken) te behouden en bij een breder publiek bekend te maken. Die doelstelling omsluit drie pijlers, te weten: inventarisatie, documentatie en publicatie.

Het onderdeel inventarisatie richt zich op het onderzoek naar het leven en werk van Hans Coumans. Het onderdeel documentatie houdt in het fotograferen van het werk en het archiveren van het onderzoek in een uitgebreide databank. De publicatie heeft betrekking op de uitgave van het oeuvreboek, welk vanaf volgend jaar via diverse boekenwinkels en musea verkrijgbaar zal zijn.

Omdat het Hans Coumans-project een ideƫle doelstelling betreft en er geen ondernemerschap met winstoogmerk wordt nagestreefd, wordt momenteel onderzocht of de activiteiten juridisch kunnen worden ondergebracht in de vorm van een stichting (ANBI).

Auteursrecht
Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van erfgenaam Serge Coumans.