HANS COUMANS, man van de heuvels
biografie oeuvre artikelen boek stichting contact

 

Introductie

 

Welkom op de website van de Zuid-Limburgse kunstschilder Hans Coumans. De website is in het leven geroepen als onderdeel van een breedvoerig onderzoek naar het leven en werk van de schilder, met als doel zijn artistieke nalatenschap te documenteren en bij een breder publiek bekend te maken. Op de website treft u de biografie aan van de kunstschilder alsook een overzicht van zijn omvangrijke artistieke oeuvre, onderverdeeld in een aantal categorieën. Verder vind u enkele krantenartikelen en achtergrondinformatie over het oeuvreboek 'Hans Coumans, man van de heuvels', dat medio volgend jaar zal verschijnen.

De markante en buitengewoon begaafde vrije kunstschilder Hans Coumans, befaamd om zijn opvallend bruisende levenskunst en een al even bruisende schilderkunst, wijdde zijn gehele schilderscarrière aan het schilderen van zijn geliefde Heuvelland. Naast de vrije landschapskunst was hij bedreven in de commerciële portretkunst alsook enige tijd in de decoratieve kunst en vervaardigde hij bovendien talloze kritische werken. Als schilder was Hans Coumans al vroeg rijp en hoewel hij later zou gaan studeren aan de Maastrichter stadsacademie en in de leer ging bij Charles Eyck, was dit echter van zeer korte duur, zodat hij te beschouwen is als autodidact.
Hans Coumans was een opvallend onconventioneel figuur, die zijn eigen plan trok en zich zeker door niemand de wetten en regels voorschrijven. Hij stond bekend als kunstbohémien, artistieke vrijbuiter en vrije, autonome geest (voorvechter van de vrije waarde). Ook werd hij omschreven als bon-vivant of Bourgondiër, romanticus, natuurmens, comédien en verhalenverteller, theaterman. Zelf afficheerde hij zich als "... laatste cowboy onder de Limburgse schilders" (zie artikel) en achtte hij zich niet gehouden aan de maatschappelijke orde en conformeerde hij zich allesbehalve aan de norm - dikwijls ging hij er welbewust lijnrecht tegenin. Wars van alle tradities en de Roomse moraal in het Zuid-Limburg van de jaren 50 van de vorige eeuw wist Hans Coumans zich al vroeg als artistieke vrijbuiter vrijgevochten van de gevestigde maatschappelijke orde en eigenhandig een status te verwerven als vrije en onafhankelijke (bewust autodidact) kunstschilder, die "... leefde van enkel het penseel..." - "Nooit heb ik maar enig beroep hoeven doen op kunstsubsidies!" verkondigde hij dikwijls met trots. Al snel werd hij omarmd door de mensen en ontpopte hij zich tot een populair cultfiguur, een 'schilder van het volk', wiens toegankelijke werk gretig aftrek vond. Terwijl tijdgenoten naar de mondaine steden trokken waar de nieuwste ontwikkelingen zich afspeelden en aansluiting zochten bij de Postmoderne (abstracte/conceptuele) kunst, bleef Hans Coumans gehecht aan de romantiek van de Bourgondische cultuur en het landschap van de zuidelijke provincie, en schilderde hij in een licht-impressionistische stijl, het zelfbenoemde Coumansisme, welke hij gedurende zijn schilderscarrière perfectioneerde. Door zijn liefde voor "...ut lêve" zouden de natuurmotieven van het typische Heuvelland gedurende zijn gehele leven blijvend een centrale positie innemen - deze zijn te beschouwen als zijn persoonlijk oeuvre - zodat deze kenmerkend zijn voor zijn oeuvre. De schilder was gefascineerd, verwonderd, overweldigd door het landschap, dat hij met zijn werk de pracht en de grootsheid van de natuur wilde tonen. Zijn werk kenmerkt zich als bijzonder 'levendig': de schilderijen zijn intuïtief, zitten vol emotie en kennen een opvallend vlotte, losse, elegante (ogenschijnlijk nonchalante) typische Coumans-toets en veelal een warm, uitbundig coloriet. Ondanks dat Hans Coumans slechts een leeftijd van 43 jaar bereikte, was hij een productieve schilder en realiseerde hij een artistieke nalatenschap van enkele duizenden werken.

 

 

© 2019 Hans Coumans, man van de heuvels